Mobiya Boya ve Vernik Uygulamalarında Karşılaşılan Problemler / Çözüm Yöntemleri

KAYNAMA

Boya veya vernik uygulanan yüzeyde toplu iğne bası görünümünde delikcikler veya küçük hava kabarcıkları görünümünde yüzey hatalarının oluşması.

SEBEBİ: Uygun tiner kullanılmaması, sıcak havalarda çok kalın uygulama yapılması, birinci katın uygulanmasından sonra yeterli kuruma süresi verilmeden ikinci katın uygulanması.

GİDERME YÖNTEMİ: Boya veya vernik uygulamalarında ikinci kat birinci kat atıldıktan ya çok kısa süre sonra (5-10 dakika] yada en az 5-6 saat sonra uygulanmalı, çok sıcak havalarda boya veya verniğe %3-5 oranında RETARDER ilave edilmelidir. Kaynama problemi ile karşılaşılmış yüzeyler, soruna yol açan nedenler dikkate alınarak 400-600 no’lı zımpara ile zımparalanmalı ve tekrar bir kat uygulama yapılmalıdır.

PORTAKALLANMA

Boyanın veya verniğin uygulandığı yüzeyde portakal kabuğu görünümünde film oluşturması.

SEBEBİ: Uygulama viskozitesinin yüksek olması, uygun tiner kullanılmaması, uygulama basıncının çok yüksek olması, boya ile yüzey arasında asın sıcaklık farkı, boya tabancasının yüzeye çok yakın tutulması, çok kalın uygulama yapılması.

GİDERME YÖNTEMİ: Soruna yol açan nedenler dikkate alınmalı, bu durumdaki problemli yüzeyler 400-600 no’lı zımpara ile zımparalanarak tekrar bir kat uygulama yapılmalıdır.

KURU PÜSKÜRTME

Boyanın veya verniğin yüzeye toz seklinde düşmesi.

SEBEBİ: Uygulama sırasında boya tabancasının yüzeyden çok uzak tutulması veya çabuk geçilmesi, boya/vernik viskozitesinin çok yüksek veya çok düşük olması, uygun tiner kullanılmaması, hava basıncının çok yüksek olması.

GİDERME YÖNTEMİ: Soruna yol açan nedenler dikkate alınmalı, bu durumdaki problemli yüzeyler 400-600 no’lı zımpara ile zımparalanarak tekrar bir kat uygulama yapılmalıdır.

KRATER – KÜVETCİK SEKLİNDE AÇILMALAR

Boya veya vernik uygulanmış yüzeylerde krater şeklinde çöküntülerin ve açılmaların olması.

SEBEBİ: Boya uygulanan ortamda silikon esaslı malzeme (pasta-polish) kullanılmış olması, boya veya verniğe kompresörden yağ, su karışmış olması, boyanan yüzeyde yağ ter gibi kirliliklerin bulunması.

GİDERME YÖNTEMİ: Boya ve vernik uygulanan ortamda uygulamadan önce yada sonra pasta-polish işlemi kesinlikle yapılmamalı, kompresörden boya veya verniğe yağ- su karışması önlenmelidir. Bu durumdaki problemli yüzeylere 400-600 no’lı zımpara ile çok iyi zımpara yapılmalı ve soruna yol açan nedenler dikkate alınarak bir kat daha boya uygulanmalıdır.

AKMA VEYA SARKMA

Boyanın dik veya eğimli yüzeylerde akması ve düzgün bir film oluşturmaması.

SEBEBİ: Dik ve eğimli yüzeylere bir defada çok kalın boya uygulanması, uygun olmayan tiner kullanılması, boyanın tatbikat viskozitesinin çok düşük olması, tabancanın yüzeye dik açı yerine çeşitli açılarda ve şekillerde tutularak boya veya verniğin bir noktada yığılması.

GİDERME YÖNTEMİ: Boya veya vernik viskozitesine dikkat edilmeli, özellikle dik yüzeylere ince katlar halinde uygulama yapılmalı, tabancanın yüzeyden uzaklığı normal tatbikatlarda 20 cm, yüksek basınçlı tatbikatlarda 30 cm olmalıdır. Bu durumdaki problemli yüzeyler 400-600 no’lı zımpara ile çok iyi zımparalanmalı ve soruna yol açan nedenler dikkate alınarak tekrar bir kat uygulama yapılmalıdır.

KIRIŞMA-ZEMİNİ OYNATMA

Boyanın veya verniğin düzgün bir yüzey vermemesi, kırışık ve bozuk bir film görüntüsünde olması.

SEBEBİ: Sonkat boya veya verniğin çok kalın uygulanması, uygun astar boya veya dolgu verniği kullanılmamış olması, yeterince kurumamıs-kürlenmemis boya veya vernik üzerine uygulama yapılması, uygun olmayan tiner kullanılması, birbiri ile uyuşmayan boyaların üst üste tatbik edilmesi.

GİDERME YÖNTEMİ: Sonkatlar altına uygun dolgu veya astar kullanılmalı, özellikle Poliüretan ve Akrilik sistemler altında kesinlikle kaliteli ve doğru uygulanmış Poliüretan, Akrilik veya Polyester dolgu ve astar kullanılmalıdır. Kırışma-zemini oynatma az ise problemli yüzeyler 400-600 no’lı zımpara ile zımparalanak tekrar bir kat boya atılmalı, kırışma-zemini oynatma fazla ise bütün yüzey tamamen temizlenerek tekrar boyanmalıdır.

ZIMPARA OLMA SÜRESİNİN GECİKMESİ

Tatbik edilmiş astar boya ve dolgu verniğinin üretici firma tarafından belirtilmiş süre içinde zımparaya gelmemesi veya tüketici beklentisine göre geç gelmesi.

SEBEBİ: İki komponentli boyalarda üretici firma tarafından belirtilen karışım oranına uyulmamış olması, ortam sıcaklığının çok düşük olması, ahşabın aşırı nemli olması, çok kalın uygulama yapılmış olması, en önemlisi zımparaya gelme süresi yönüyle kullanılan marka veya sistemin tanınmaması.

GİDERME YÖNTEMİ: Tatbikat öncesi karışım oranları doğru uygulanmalı, aşırı nem ve soğukta tatbikattan kaçınılmalı, çok kalın uygulama yapılmamalıdır. Sistem ve marka seçiminde ise özellikle Poliüretan ve Akrilik sistemlerde kürlenmenin kimyasal reaksiyon ile olması sebebiyle kuruma süresinin uzun olması dolayısıyla bu sistemlerin geç zımparaya geldiği, zımpara süresinin yaz aylarında 6-8 saat, kış aylarında 24-72 saat olduğu, kimyasal yapı gereği normal olan bu sürelerden daha kısa sürede kuruyanların muhtemelen modifiye reçine içerdiği bilinmelidir. Ancak gerçek Poliüretan veya Akrilik vernik veya boyanın zımparaya gelme süresi ortamı ısıtmak suretiyle kısaltılabilir.

ZIMPARA ZORLUĞU

Uyguianmıs Poliüretan, Akrilik ve Polyester astar veya dolgu verniğinin zımparalama işleminin tüketici beklentisinden daha sert, yorucu, az tozlu olması veya zımparayı sarması.

SEBEBİ: Astar veya dolgu verniğinin uygulanmasında sertleştiricinin farklı markada, eksik veya fazla kullanılmış olması, normal olan zımparaya gelme süresinden önce veya çok geç zımpara yapılması.

GİDERME YÖNTEMİ: Üretici firma tarafından verilen karışım oranlarına hassasiyetle uyulmalı, mutlaka doğru ve aynı marka sertleştirici kullanılmalıdır. Üretici firma tarafından belirlenen süreden çok önce film henüz sertleşmemişken veya çok geç film çok sertleştikten sonra zımpara işleminden kaçınılmalıdır.

KOLAY ÇİZİLME – DÜŞÜK MAR DİRENCİ

Tatbik edilmiş sonkat boya veya verniğin normalden daha kolay ve çabuk çizilmesi.

SEBEBİ: Poliüretan veya Akrilik sistemlerde sonkat tatbikatında sertlestiricinin eksik kullanılmış olması, kuruma ve/veya kürlenmenin henüz tamamlanmamış olması.

GİDERME YÖNTEMİ: Tatbikat esnasında Poliüretan veya Akrilik sistemlerde mutlaka doğru cins ve miktarlarda sertleştirici kullanılmalı, boya veya vernik filmi üretici firma tarafından belirlenen şartlarda ve sürede sertleşeceğinden boyalı veya vernikli yüzeyler belirlenen sürelerden daha önce fiziki etkilere maruz bırakılmamalıdır.

YETERLİ PARLAKLIĞIN ELDE EDİLEMEMESİ

Sonkat parlak boya veya verniğin uygulandıktan sonra istenilen parlaklığın, canlılığın elde edilememesi.

SEBEBİ: Ahşabın yüzeyine ve cinsine bağlı olarak yeterli seviyede ve kalitede zemin dolgusunun sağlanmamış olması, sonkat boya veya vernik ile zemin dolgusunun uyuşmaması, zemin dolgusunun yeterli sertlik, dolduruculuk ve yayılma özelliklerine sahip olmaması, sonkat uygulamalarında kalitesiz tiner kullanılması, yeterli kalınlıkta sonkat tatbik edilmemiş olması.

GİDERME YÖNTEMİ: Sonkat parlak boya veya vernik uygulamadan önce mutlaka yeterli kalitede zemin dolgusu sağlanmalıdır. İyi hazırlanmış yüzeylere sonkatta kaliteli tiner kullanılarak yeterli film kalınlığında sonkat tatbik edilmelidir. Yeterli parlaklığın elde edilmediği yüzeylere 400-600 no’lu zımpara ile pürüz kırılarak ve yukarıdaki sebeplere dikkat edilerek bir kat daha sonkat boya veya vernik uygulanmalıdır.

STANDART MATLIĞIN ELDE EDİLEMEMESİ

Tatbik edilen mat/ipekmat sonkat boya veya verniğin beklenenden daha mat veya parlak görüntü vermesi.

SEBEBİ: Tatbik edilecek boya veya verniğin kullanılmadan önce çok iyi karıştırılmamış olması, tarif edilen oranlarda sertleştirici veya tiner kullanılmamış olması, tiner kalitesinin uygun olmaması, yeterli kürlenmemiş veya iyi doldurulmamış zeminin emme yapması.

GİDERME YÖNTEMİ: Sorunla karşılaşılmış yüzeylere 400-600 no’lı zımpara ile pürüz kırılarak ve yukarıdaki sebeplere dikkat edilerek bir kat sonkat boya veya vernik uygulanmalıdır.

SÜTLENME- BEYAZLAMA

Son kat boya veya vernik uygulamasından sonra yüzeyin buğulu-beyazımsı bir görünüm vermesi.

SEBEBİ: Boya veya vernik uygulamalarının yüksek nemli ortamlarda yapılması, uygun olmayan tiner kullanılması.

GİDERME YÖNTEMİ: Yüksek nemli ortamlarda tatbikattan kaçınılmalı, tatbikat mutlaka gerekiyor ise boya veya vernik karışımına %3-5 oranında RETARDER ilave edilmeli, mutlaka üretici firma tarafından önerilen tiner kullanılmalıdır. Sorunla karşılaşılmış yüzeylere 400-600 no’lı zımpara ile pürüz kırılarak ve yukarıdaki nedenlere dikkat edilerek bir kat daha boya veya vernik uygulanmalıdır.

Mobiya Boya ve Vernik Uygulamalarında Karşılaşılan Problemler / Çözüm Yöntemleri” üzerine 2 düşünce

    • Verniği ahşap üzerine sürdüğünüzde yapış yapış olması nı anlamadım?
      vernik sürülecek ahşabı iyice zımpara yapıp, temizledikten sonra uygularsanız. Sorun olmaz. Ancak sorunlu bir ürün yada sistem uyuşmazlığında sorun olur…
      Daha detaylı yazarsanız yardımcı olabilirim….

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir