Boya ve Kaplama Uygulama Araçları ?, Fırça?, Rulo?, Spatula?, Mala?, Boya Uygulama Makineleri?

Boya ve Kaplama Uygulama Araçları 

1.Fırça

2.Rulolar

3.Boya Uygulama Makineleri (Airless, Kompresörlü)

4.Spatula&Malalar

1.FIRÇA

Öncelikle 1 inc=2,54 cm dir. Dolayısı ile fırça üzerindeki 1, 2, 3 gibi rakamlar inç ölçüsünü ifade etmektedir.

Kapı ve pencere doğramalarında ½, 1 ve 1.5 inç fırçaların, geniş kapı ve ahşap yüzeylerin boyanmasında 2, 2.5 ve 3 inç fırçaların, parke ve duvar yüzeylerinde 4.5 inç fırçanın, kestirme için çeşitli ebatlarda kestirme fırçalarının kullanılması uygulama kolaylığı sağlar. Ayrıca badana yapılacak kaldırım ve geniş yüzeylerde takoz ve/veya izmir fırça kullanılır.

Fırçalar genellikle astar katlarında uçları alışsın diye kullanıldıktan sonra, son kat boya işlemine geçilir. Yüzey zımpara ve temizliği yapıldıktan sonra, fırça kıllarının yarısı boya veya verniğin içine daldırılıp süzüldükten sonra uygulamaya geçilir. Uzun süre kullanılmayacaksa boya incelticisi ile temizlenerek dik olarak asılır. Kısa süreli aralarda hava almayacak şekilde naylon içine koyulup ağzı sıkıca bağlanarak korumaya alınır. Sonrasında uygulamaya devam edilir.

2.RULO

En yaygın kullanılan boyama aracıdır. Uzun tüylü rulolar (18-24 mm) plastik ve dış cephe boya uygulamasına, kısa tüylü rulolar (10-12 mm) ise yarı mat , ipek mat boyalarda kullanılır. Mercan rulolar grenli (tekstürlü) boyaların uygulanması için tasarlanmıştır.

Rulolar kullanılacak boya incelticisine daldırılıp, temizlendikten sonra son kat boya ve astar uygulamasına geçilir. Kısa süreli aralarda ağzı hava almayacak şekilde naylon bir poşete koyulur. Uzun süre kullanılmayacaksa, boya incelticisi ile temizlenir ve son olarak ılık arap sabunlu su ile yıkanıp, dik olarak asılarak kuruması sağlanır.

Posteki Rulolar

Genellikle koyun,kuzu postundan yapılan boyalardır. İç dış cephe boya işlerinde kullanılırlar. Özellikle serpme, tarak mozaik, dekoratif sıvaların boyanmasında uzun tüylü rulolar kullanılmalıdır. Ancak grensiz düz yüzeylerde uzun tüylü rulolar yerine kısa tüylü rulolar kullanılmalıdır. Aksi taktirde yüzeyde baloncuk şeklinde kabarcıklar oluşur.

Sünger rulolar

Genellikle su bazlı mat plastik iç cephe boyaların uygulanmasında kullanılır. Su bazlı dış cephe boyalarında da kullanılabilir.

Mercan ve Kalın Delikli Sünger Rulolar

Mercan rulolar genellikle textürlü grenli olan sarfiyatı 0,8-2 kg/m2 olan kaplamaların yüzeye desen verilmesinde kullanılır. Kalın delikli sünger rulolar ise, sarfiyatı 2-4 kg/m2 olan kalın desenli kaplamalara desen verilme işleminde kullanılır.

Kadife Rulolar

Solvent bazlı boyalar ve verniklerin yüzeye uygulanmasında kullanılır.

3.BOYA PÜSKÜRTME MAKİNELERİ

Özellikle airless yani havasız (kompresör olmadan kullanılan) boya makinelerinde diyafram ve piston yardımıyla çalışan boya makineleri mevcuttur. Bu makinelerle vernik, sentetik boyalar, su bazlı iç dış boyalar ve grenli-textürlü kaplamalar ve kullanıma hazır macunlar uygulanabilir. Dakikada 4 Lt ve üzerinde olan makineler kapasite itibarıyla daha güçlü olduklarından grenli ve hazır macunlar bu makinelerle uygulanır. Onun dışında bu makineler gerekli maskeleme ve koruma örtü önlemleri alınmak şartıyla dakikada ortalama 4 m2 alanı boyamaktadırlar. Makinelerde tabanca bölümünde bulunan memeler yardımıyla boyama işlemi gerçekleşir. Her boyanın cinsine göre meme ölçüsü ve uygulanacak açı genişliği üretici firmalar tarafından verilir.

Boya makinelerinde en önemli konu temizliktir. Boya uygulamasına başlamadan önce kullanılacak boya cinsine uygun inceltici makineden dolaştırılır ve sonrasında son kat boya işlemine geçilir. Yine işlem tamamlandıktan sonra, son olarak kullanılan boya incelticisine uygun inceltici ile temizlik yapılarak işlem tamamlanır.

Ayrıca kompresörle çalışılan boya makineleri genellikle badana ve fasarit işlemlerinde kullanılır.

Üstten hazneli boya makineleri ise, daha çok otomotiv ve mobilya sektöründe kullanılmaktadır. Bu tip kompresörlü makinelerde ciddi el becerisi gerekmektedir. Oysa airless sistemlerde, ürünü el sabit şekilde  yüzeyden ortalama 35 cm uzakta tutarak 150 m2 lik bir duvarda kolayca beceri kazanabilirsiniz.

4.SPATULA&MALA

Spatulalar yüzeysel tamirat ve yoklama işleminde 3-15 cm kullanılır 15 cm ve üzerindeki spatulalar geniş duvar veya tavan yüzeylerinde kullanılmaktadır.

Çelik malalar ise çimento esaslı ve/veya kullanıma hazır sıvaların yüzeye homojen yayılması için kullanılır. Desen verme işlemi için ise, plastik malalar kullanılmaktadır.

Boyanın Genel Özellikleri

Uygulama Öncesi Özellikler:

Görünüş

Kesilme

Çökme

Depolanma

Biyolojik Bozulma (Kötü Koku)

Uygulama Özellikleri

Kuruma süreleri

Kaplama Kabiliyeti

Hangi Uygulama Araçları ile Uygulanabiliyor (Fırça, rulo, airless, mala, spatula)

İnceltme Oranları

Uygulama Sonrası Özellikler

Renk

Parlaklık

Örtme Kabiliyeti

Aderans

Hava ve Ortam Şartlarına Dayanıklılık ( Su, yağmur, çiğ, silinme…)

Boyadan Beklenen Özellikler

1. Örtücülük

2. Beyazlık

3. İnceltici Kaldırma Gücü (boya kıvamını su veya solvent ile ayarlamak)

4. Rahat Uygulanabilirlik

5. Ekonomiklik

6. Renk Çeşitliliği

7. Sarfiyat

Mobiya Boya ve Vernik Uygulamalarında Karşılaşılan Problemler / Çözüm Yöntemleri

KAYNAMA

Boya veya vernik uygulanan yüzeyde toplu iğne bası görünümünde delikcikler veya küçük hava kabarcıkları görünümünde yüzey hatalarının oluşması.

SEBEBİ: Uygun tiner kullanılmaması, sıcak havalarda çok kalın uygulama yapılması, birinci katın uygulanmasından sonra yeterli kuruma süresi verilmeden ikinci katın uygulanması.

GİDERME YÖNTEMİ: Boya veya vernik uygulamalarında ikinci kat birinci kat atıldıktan ya çok kısa süre sonra (5-10 dakika] yada en az 5-6 saat sonra uygulanmalı, çok sıcak havalarda boya veya verniğe %3-5 oranında RETARDER ilave edilmelidir. Kaynama problemi ile karşılaşılmış yüzeyler, soruna yol açan nedenler dikkate alınarak 400-600 no’lı zımpara ile zımparalanmalı ve tekrar bir kat uygulama yapılmalıdır.

PORTAKALLANMA

Boyanın veya verniğin uygulandığı yüzeyde portakal kabuğu görünümünde film oluşturması.

SEBEBİ: Uygulama viskozitesinin yüksek olması, uygun tiner kullanılmaması, uygulama basıncının çok yüksek olması, boya ile yüzey arasında asın sıcaklık farkı, boya tabancasının yüzeye çok yakın tutulması, çok kalın uygulama yapılması.

GİDERME YÖNTEMİ: Soruna yol açan nedenler dikkate alınmalı, bu durumdaki problemli yüzeyler 400-600 no’lı zımpara ile zımparalanarak tekrar bir kat uygulama yapılmalıdır.

KURU PÜSKÜRTME

Boyanın veya verniğin yüzeye toz seklinde düşmesi.

SEBEBİ: Uygulama sırasında boya tabancasının yüzeyden çok uzak tutulması veya çabuk geçilmesi, boya/vernik viskozitesinin çok yüksek veya çok düşük olması, uygun tiner kullanılmaması, hava basıncının çok yüksek olması.

GİDERME YÖNTEMİ: Soruna yol açan nedenler dikkate alınmalı, bu durumdaki problemli yüzeyler 400-600 no’lı zımpara ile zımparalanarak tekrar bir kat uygulama yapılmalıdır.

KRATER – KÜVETCİK SEKLİNDE AÇILMALAR

Boya veya vernik uygulanmış yüzeylerde krater şeklinde çöküntülerin ve açılmaların olması.

SEBEBİ: Boya uygulanan ortamda silikon esaslı malzeme (pasta-polish) kullanılmış olması, boya veya verniğe kompresörden yağ, su karışmış olması, boyanan yüzeyde yağ ter gibi kirliliklerin bulunması.

GİDERME YÖNTEMİ: Boya ve vernik uygulanan ortamda uygulamadan önce yada sonra pasta-polish işlemi kesinlikle yapılmamalı, kompresörden boya veya verniğe yağ- su karışması önlenmelidir. Bu durumdaki problemli yüzeylere 400-600 no’lı zımpara ile çok iyi zımpara yapılmalı ve soruna yol açan nedenler dikkate alınarak bir kat daha boya uygulanmalıdır.

AKMA VEYA SARKMA

Boyanın dik veya eğimli yüzeylerde akması ve düzgün bir film oluşturmaması.

SEBEBİ: Dik ve eğimli yüzeylere bir defada çok kalın boya uygulanması, uygun olmayan tiner kullanılması, boyanın tatbikat viskozitesinin çok düşük olması, tabancanın yüzeye dik açı yerine çeşitli açılarda ve şekillerde tutularak boya veya verniğin bir noktada yığılması.

GİDERME YÖNTEMİ: Boya veya vernik viskozitesine dikkat edilmeli, özellikle dik yüzeylere ince katlar halinde uygulama yapılmalı, tabancanın yüzeyden uzaklığı normal tatbikatlarda 20 cm, yüksek basınçlı tatbikatlarda 30 cm olmalıdır. Bu durumdaki problemli yüzeyler 400-600 no’lı zımpara ile çok iyi zımparalanmalı ve soruna yol açan nedenler dikkate alınarak tekrar bir kat uygulama yapılmalıdır.

KIRIŞMA-ZEMİNİ OYNATMA

Boyanın veya verniğin düzgün bir yüzey vermemesi, kırışık ve bozuk bir film görüntüsünde olması.

SEBEBİ: Sonkat boya veya verniğin çok kalın uygulanması, uygun astar boya veya dolgu verniği kullanılmamış olması, yeterince kurumamıs-kürlenmemis boya veya vernik üzerine uygulama yapılması, uygun olmayan tiner kullanılması, birbiri ile uyuşmayan boyaların üst üste tatbik edilmesi.

GİDERME YÖNTEMİ: Sonkatlar altına uygun dolgu veya astar kullanılmalı, özellikle Poliüretan ve Akrilik sistemler altında kesinlikle kaliteli ve doğru uygulanmış Poliüretan, Akrilik veya Polyester dolgu ve astar kullanılmalıdır. Kırışma-zemini oynatma az ise problemli yüzeyler 400-600 no’lı zımpara ile zımparalanak tekrar bir kat boya atılmalı, kırışma-zemini oynatma fazla ise bütün yüzey tamamen temizlenerek tekrar boyanmalıdır.

ZIMPARA OLMA SÜRESİNİN GECİKMESİ

Tatbik edilmiş astar boya ve dolgu verniğinin üretici firma tarafından belirtilmiş süre içinde zımparaya gelmemesi veya tüketici beklentisine göre geç gelmesi.

SEBEBİ: İki komponentli boyalarda üretici firma tarafından belirtilen karışım oranına uyulmamış olması, ortam sıcaklığının çok düşük olması, ahşabın aşırı nemli olması, çok kalın uygulama yapılmış olması, en önemlisi zımparaya gelme süresi yönüyle kullanılan marka veya sistemin tanınmaması.

GİDERME YÖNTEMİ: Tatbikat öncesi karışım oranları doğru uygulanmalı, aşırı nem ve soğukta tatbikattan kaçınılmalı, çok kalın uygulama yapılmamalıdır. Sistem ve marka seçiminde ise özellikle Poliüretan ve Akrilik sistemlerde kürlenmenin kimyasal reaksiyon ile olması sebebiyle kuruma süresinin uzun olması dolayısıyla bu sistemlerin geç zımparaya geldiği, zımpara süresinin yaz aylarında 6-8 saat, kış aylarında 24-72 saat olduğu, kimyasal yapı gereği normal olan bu sürelerden daha kısa sürede kuruyanların muhtemelen modifiye reçine içerdiği bilinmelidir. Ancak gerçek Poliüretan veya Akrilik vernik veya boyanın zımparaya gelme süresi ortamı ısıtmak suretiyle kısaltılabilir.

ZIMPARA ZORLUĞU

Uyguianmıs Poliüretan, Akrilik ve Polyester astar veya dolgu verniğinin zımparalama işleminin tüketici beklentisinden daha sert, yorucu, az tozlu olması veya zımparayı sarması.

SEBEBİ: Astar veya dolgu verniğinin uygulanmasında sertleştiricinin farklı markada, eksik veya fazla kullanılmış olması, normal olan zımparaya gelme süresinden önce veya çok geç zımpara yapılması.

GİDERME YÖNTEMİ: Üretici firma tarafından verilen karışım oranlarına hassasiyetle uyulmalı, mutlaka doğru ve aynı marka sertleştirici kullanılmalıdır. Üretici firma tarafından belirlenen süreden çok önce film henüz sertleşmemişken veya çok geç film çok sertleştikten sonra zımpara işleminden kaçınılmalıdır.

KOLAY ÇİZİLME – DÜŞÜK MAR DİRENCİ

Tatbik edilmiş sonkat boya veya verniğin normalden daha kolay ve çabuk çizilmesi.

SEBEBİ: Poliüretan veya Akrilik sistemlerde sonkat tatbikatında sertlestiricinin eksik kullanılmış olması, kuruma ve/veya kürlenmenin henüz tamamlanmamış olması.

GİDERME YÖNTEMİ: Tatbikat esnasında Poliüretan veya Akrilik sistemlerde mutlaka doğru cins ve miktarlarda sertleştirici kullanılmalı, boya veya vernik filmi üretici firma tarafından belirlenen şartlarda ve sürede sertleşeceğinden boyalı veya vernikli yüzeyler belirlenen sürelerden daha önce fiziki etkilere maruz bırakılmamalıdır.

YETERLİ PARLAKLIĞIN ELDE EDİLEMEMESİ

Sonkat parlak boya veya verniğin uygulandıktan sonra istenilen parlaklığın, canlılığın elde edilememesi.

SEBEBİ: Ahşabın yüzeyine ve cinsine bağlı olarak yeterli seviyede ve kalitede zemin dolgusunun sağlanmamış olması, sonkat boya veya vernik ile zemin dolgusunun uyuşmaması, zemin dolgusunun yeterli sertlik, dolduruculuk ve yayılma özelliklerine sahip olmaması, sonkat uygulamalarında kalitesiz tiner kullanılması, yeterli kalınlıkta sonkat tatbik edilmemiş olması.

GİDERME YÖNTEMİ: Sonkat parlak boya veya vernik uygulamadan önce mutlaka yeterli kalitede zemin dolgusu sağlanmalıdır. İyi hazırlanmış yüzeylere sonkatta kaliteli tiner kullanılarak yeterli film kalınlığında sonkat tatbik edilmelidir. Yeterli parlaklığın elde edilmediği yüzeylere 400-600 no’lu zımpara ile pürüz kırılarak ve yukarıdaki sebeplere dikkat edilerek bir kat daha sonkat boya veya vernik uygulanmalıdır.

STANDART MATLIĞIN ELDE EDİLEMEMESİ

Tatbik edilen mat/ipekmat sonkat boya veya verniğin beklenenden daha mat veya parlak görüntü vermesi.

SEBEBİ: Tatbik edilecek boya veya verniğin kullanılmadan önce çok iyi karıştırılmamış olması, tarif edilen oranlarda sertleştirici veya tiner kullanılmamış olması, tiner kalitesinin uygun olmaması, yeterli kürlenmemiş veya iyi doldurulmamış zeminin emme yapması.

GİDERME YÖNTEMİ: Sorunla karşılaşılmış yüzeylere 400-600 no’lı zımpara ile pürüz kırılarak ve yukarıdaki sebeplere dikkat edilerek bir kat sonkat boya veya vernik uygulanmalıdır.

SÜTLENME- BEYAZLAMA

Son kat boya veya vernik uygulamasından sonra yüzeyin buğulu-beyazımsı bir görünüm vermesi.

SEBEBİ: Boya veya vernik uygulamalarının yüksek nemli ortamlarda yapılması, uygun olmayan tiner kullanılması.

GİDERME YÖNTEMİ: Yüksek nemli ortamlarda tatbikattan kaçınılmalı, tatbikat mutlaka gerekiyor ise boya veya vernik karışımına %3-5 oranında RETARDER ilave edilmeli, mutlaka üretici firma tarafından önerilen tiner kullanılmalıdır. Sorunla karşılaşılmış yüzeylere 400-600 no’lı zımpara ile pürüz kırılarak ve yukarıdaki nedenlere dikkat edilerek bir kat daha boya veya vernik uygulanmalıdır.

Mobilya ve Boya Vernik Sistemleri Uygulama Yöntemleri / Teknikleri

ZEMİN HAZIRLANMASINDA ve BOYA UYGULANMASINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

Boya ve vernikler ne kadar kaliteli olursa olsun boyanacak yüzeyler gerektiği ve önerildiği gibi hazırlanmamışsa, boya veya vernik doğru uygulanmamışsa istenilen sonuç elde edilemediği gibi istenmeyen maliyet artışlarıda ortaya çıkabilecektir. Bu nedenle yüzey hazırlama ve boya uygulamasında gösterilecek özen en iyi sonucun alınmasını sağlıyacaktır.

ZIMPARA TEKNİĞİ

Zımparalama sonunda yüzeyde zımparanın kalınlığına bağlı olarak farklı derinliklerde izler oluşur. Bu izler son kat boya ve verniğin uygulanmasından sonra görünür hale gelerek boyanmış yüzeyin düzgünlüğünü, parlaklığını, dekoratif görüntüsünü olumsuz olarak etkiler. Bu izler kademeli zımpara yapılarak yok edilmelidir. Kademeli zımparadan en iyi sonucu almak için zımpara kademeleri arasında iki kademe atlamak yeterlidir.

Bu amaçla; Kaba zımpara önce 80 numara sonra 150 numara, dolgu ve astar önce 220 numara sonra 280 numara en sonunda 360 numara (daha ince zımpara kullanılabilir.) ile zımparalanmalıdır. Zımpara izlerini yok etmek için zımpara sonrasında dolgu veya astar gibi malzemeler kullanılmamalıdır, bu gibi malzemeler is bitiminde istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına sebep olabilir.

Zımpara tecrübeli kişiler tarafından yapılmalı veya zımpara sonunda tecrübeli kişiler tarafından diğer boya malzemesi uygulanmadan önce kontrol edilmelidir.

Zımpara fazla bastırılmamalıdır.

Zımpara yapılan yerin düzgünlüğü el ile sürekli kontrol edilmelidir.

El ile zımpara yapılırken takoz kullanılmalıdır. Takoz kullanılmadığı zaman parmak izleri zımpara sonunda ve sonkat uygulamasından sonra görünür hale gelerek boyama kalitesinin düşmesine sebep olur.

El ile zımpara yapılırken zımpara aynı yönde hareket ettirilmelidir.

BOYA TABANCASINI KULLANMA TEKNİĞİ

Uygulama basıncı dolgu ve astar için 4-5 atmosfer, sonkat için 2-3 atmosfer olmalıdır. (Daha yüksek basınçta uygulamalar yüzey hataları ve sarfiyatın daha fazla olmasına sebep olmaktadır.)

Astar ve dolgu kullanımında 1.8-2.2 mm çapında, sonkat uygulamalarında 1.5-1.7 mm çapında tabanca memesi kullanılmalıdır.

Kompresörde mutlaka yağ ve su filtresi kullanılmalıdır. (Hava ile beraber gelecek yağ veya su yüzey hatalarına sebep olacaktır.)

Boya tabancası yüzeyden 20-30 santimetre uzakta ve yüzeye dik olarak tutularak uygulama yapılmalıdır.

UYGULAMA VE KURUTMA ORTAMI

Boya veya vernik uygulanacak ortam tozdan arındırılmış, yeterli havalandırmanın sağlandığı bir ortam olmalıdır. Havalandırma amacıyla kullanılan aspiratörler ortamda olabilecek tozları havalandırmadan boya sehpasının altından emecek şekilde aşağıya monte edilmelidir. Boya kabinine hava girişi sağlayan boşluklarda mutlaka toz tutucu filtreler olmalıdır.

UYGULANACAK BOYANIN HAZIRLANMASI

Kullanılacak boya açılarak bir problemin olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bozuk olduğu tespit edilen ürün kesinlikle kullanılmamalıdır.

Tüm boya veya vernik malzemeleri kullanılmadan önce mutlaka iyi bir şekilde karıştırılmalıdır.

İki komponentli ürünlerde mutlaka önerilen oranlarda karışım hazırlanmalıdır. (Aksi taktirde zımpara olmama, kurumama, kolay çizilme gibi problemler ortaya çıkabilecektir.)

Boya veya verniklerde mutlaka önerilen tip ve miktarlarda tiner kullanılmalıdır.

Astar, Hangi Astarı Seçmeliyim?, Boya Astarı Nedir?

ASTARLAR

Boyanacak yüzeyin cinsi, boyadan beklenen özellikler boyanın içinde bulunacağı ortam, uygulama yöntemi , şartnameler, boyanın seçimini belirleyen önemli etmenlerdir. Burada unutulmaması gereken en önemli konu uygun ASTAR seçimidir. Son kat boyayı uygun seçseniz dahi, yanlış astar seçim yada kullanımı sonucunda ciddi sorunlar ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bazı firmalar bizim boyalarımız astar gerektirmez diyebiliyorlar. Böyle bir açıklama söz konusu olamaz. Evet son kat boya astar yerine kullanılabilir, ancak astar gibi uygulanacak yüzeylerin porlarına dip noktalarına emprenye olmaz. Bu sebeple, üretici firmanın önerdiği astarlar tercih edilmelidir. Doğru astar kullanımı ile sağlam bir altyapı (temel) oluşturmuş olursunuz. Astarların aşağıda belirtilen görevleri vardır:

1)Aderans (yüzeye iyi tutunmayı) sağlar. Üzerine gelecek boya tabakaları için, sağlam bir temel oluşturur.,

2)Homojen emiş ve altyapı sağlar. Bu sayede yüzeyde aynı rengin farklı görünmesini engeller.

3)Sarfiyatı azaltır. Sağlam ve doygun bir altyapı  sağladığından, sarfiyat azalır.

4)Bazik/alkali etkilerden son kat boyayı korur. Bu sebeple beton ve sıvalardan gelebilecek negatif etkilere bariyer oluşturur.

5)Boyanın örtücülüğüne yardımcı olur. Emiş ve altyapıyı honojen hale getirdiğinden, örtücülüğe ciddi destek sağlamış olur.

İç cephelerde, ham sıvalı yüzeylerde, eski boyalı yüzeylerde, sentetik boyalı yüzeylerde su bazlı boyaya geçişlerde, hazır macunlu yüzeylerde pigmentli astarlar/geçiş astarları kullanılmalıdır.

Kireç, alçı, badana gibi çok emici yüzeylere şeffaf karakterli astarlar kullanılmalıdır.Bu astarlar uygulanırken yüzeyde tarama, perdahlama yapılmamalıdır. Yani rulo veya fırça aynı yüzeyde birden fazla tur attırılarak uygulanmamalıdır. Aksi taktirde yüzeyde camımsı bir film tabakası oluşur. Yüzeyde camımsı bir tabaka oluşmuşsa, yeterli örtücülük sağlanamz, yüzeyde dalgalanma, çatlama, büzüşme, parlama görülür. Böyle bir durum tespit edilmişse, yüzeyin zımpara veya mekanik yöntemlerle parlaklığı alınmalıdır. Bir başka çözüm yöntemi, yüzeyin sık olarak çentiklenmesi ve yeniden alçı ve/veya yüzey düzeltme macun-harçlarıyla yeniden hazırlanması gerekmektedir. Yada mevcut problemli yüzeyin, cam tekstil yüzey kaplama malzemeleriyle uygulama yapılması çözüm sunar.

Özellikle konsantre olan astarların mutlaka üretici firmaların belirtildiği şekilde inceltilmesi ve uygulanmasına azami dikkat gösterilmelidir.

Kullandığım boya arttığında ne yapmalıyım?

Artan boyanızı tekrar kullanabilmeniz için, boyanızın incelticisi solvent ise tinerle, su bazlı ise suyla; boyanın üzerini iki parmak geçecek şekilde ilave edilmeli kuru ve serin bir yerde ağzı iyi kapatılarak +5  °C ile +25 °C ısısı olan bir yerde saklanmalıdır. Özellikle solven bazlı boyalar ters çevrilerek saklanmalıdır.

.

Duvar kağıtlarımı nasıl sökerim?

Duvarkağıdını yüzeyden kaldırmak için farklı yöntemler bulunmaktadır. Bunlardan en çok kullanılan yöntemler aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır:

1) Hazır olarak satılan duvar kâğıdı sökücüler; kullanım şekli ambalajları üzerinde tanımlanmaktadır.

2) Ilık su: Bir kovaya alınan ılık su geniş ağızlı ve yumuşak bir fırça yardımı ile yüzeye sürülür. Sürme işleminden takribi 3-5 dakika sonra duvar kâğıdı bir spatula yardımı ile yüzeyden kazınır.

3) Ilık su + Sirke karışımı: 1/1 oranında hazırlanan sirke su karışımı geniş ağızlı ve yumuşak bir fırça yardımı ile bir şekilde yüzeye sürülür. Sürme işleminden takribi 3-5 dakika sonra duvar kâğıdı bir spatula yardımı ile yüzeyden kazınır.

California and Mexico, Kaliforniya ve Tijuana, San Fransisco, Los Angeles, Tijuana

Dünyadaki en iyi şarapların Napa Vadisinde olduğunu yada dünyanın en yüksek ve geniş çaplı ağaçları olan, general sharman ağaçlarının sequola milli parkında olduğunu biliyor muydunuz?Yani anlayacağınız gibi San Fransisko’da (SFO) olmanız için çok sebep var. Ama en önemli sebep bu güzel yerleri kiminle gezdiğinizdir yanınızda kim olduğudur yine aslında. Sadece bu güzel kırmızı renkli köprünün ölmeden önce görülmesi gerekenler arasında yer aldığını biliyor muydunuz? Golden Gate’ den bahsediyorum.

Golden Gate

Golden Gate                                                                                                                                       tabiki; çelikten yapılan ve yatay düşey hareketlere yani depreme max ölçüde karşılık verecek bir tekniğe sahip olan bu simgeden.

Golden Gate

Golden Gate                                                                                                                           Üzerinde yürünebilen ve aşağıya baktığımızda pasifik okyanusu güzelliğinde deniz arslanları ve pelikanları özgürce süzülürken görebileceğiniz bir simgeden.

Pier 39-Deniz Aslanları/Sea Lions

Pier 39-Deniz Aslanları/Sea Lions                                                                                              Ama  ben bisikletle geçeyim bu köprüyü diyorsanız aşağıda Fishermenswarf Pier 39

20160822_124436

civarında kiralama işlemini yapabilirsiniz köprü üzerinde bisiklet kiralama işlemi yok maalesef. 2 saatlik bisiklet kiralama 20 $ civarında. Tepelerden oluşan ve cadde sokaklarda geniş amerikan arabalarının tekerleklerinin yerden havalanıp uçmalarını birçok dizi ve filmden hatırlarsınız ve siz canlı film platosundasınız. Onun dışında Alkatraz ve orda konaklamış Al Capone gibi efsane suçluların bulunduğu ve filmlerin çekildiği bu adaya yine Pier 39 dan tur satın alabilirsiniz. San Fransisko, okyanus kenarındaki deniz arslanları ve nefis bir şehircilik florası ile sizi büyüleyecek. Aslında gündüz iniş yapıyorsanız ve cam kenarındaysanız zaten SFO yukardan kuş bakışı görünümü daha şehre inmeden havadayken etkisi altında bırakacak sizi. Uçağımız indiğinde 30 Ağustos 2015 ve saat farkımız 10 saat olduğundan 13 saatlik uçuşumuz 3 saat gibi oldu aynı gün iniş yaptık. Dönüşte şansımız ters dönecek tabi. Önce arabamızı aldık ve airbnb ile kiraladağımız evimize akıllı telefonumuza yüklediğimiz gps le ulaştık yerleşim işleminden sonra güzel bir uyku çektik tabiki…Motosiklet sevdalısı olduğumuzdan 🙂 önce bu malzemeleri satan dükkanları şöyle bir ziyaret ettikten sonra Downtown da güzel bir kahve molası verdik ve Fishermen’s Pier 39 indik. Burada kase olarak kullanılan ekmek içerisinde midye çorba bir gelenek. Fiyatlar ayakta ve/veya seçeceğiniz restauranta göre değişiyor. Fiyatlar genel olarak yüksek paranız bir yıl olmadan $ karşısında %40 değer kaybedince nasıl bir kayıp yaşadığınızı seyahatlerde anlıyorsunuz. Bu yüzden birçok konuda seçici olmaya özen gösterdik ve güzel bir bira ile yuvarlak ekmeğin tabak olarak kullanıldığı midye çorbasını Pier 39 içindeki restaurantlardan birinde afiyetle yedik. Sonra biraz alışveriş ve Lumbardo kıvrımlı küçük tepedeki dik sokağı

Lumbardo Yolu

Lumbardo Yolu

Ve Painted Laddies Evleri turumuzu tamamladık.

20160822_124759

Arkasından tekrar şehrin kalbi olan Çin Mahallesi’ne dadandık.20160822_124944

Aracınız varsa park yeri sorunlu ve kırmızı çizgili kaldırıma araç bırakmayın. Ancak ev kiralamışsanız ev sahibinde park kartları oluyor onu cama asmanız gerekiyor, aksi taktirde 75 $ ceza almanız yüksek. Çin mahallesi üzerindeki tepeler güvenli çok yer ücretsiz bırakıp yürüyerek inip yokuş yukarı cable car (ünlü tramvayları) denemelisiniz. Aracınızı yokuş aşağı ve yukarı park ederken ön lastikleri kaldırıma tam kırarak park etmelisiniz, aksi taktirde ceza yersiniz.20160822_125053

Özellikle Marina da nefis Cafeler var. Herbiri farklı ve özgün tarzda. Çin mahallesinde bir yer varki burada noddle deniz mahsullü nefis ve fiyatlarda uygun. Alış veriş zevkinizin kursağınızda kalmasın diyorsanız indirim günlerini veya USA bayramlarını takip etmelisiniz derim. Artık tamam yavaş yavaş hazırlanıp havalimanına yöneliyoruz ve iç hat uçuşu ile Los Angeles dayız. Melekler şehrine indik.20160822_125244Öncelikle burada müdavimi olduğumuz gerçek Amerikan Kahvaltısı için Norms Restaurant’larına yöneliyoruz. Sonrasında public park denen parklarda 90 Dk ücretsiz olduğundan birkaç kez bu işlemi deniyoruz Türk aklı işte:)Burada biraz turladıktan  sonra Beverly Hills ‘de bir tur atıyoruz. Burada kahvaltı ve yemek için olmazsa olmazlarımızdan biri Norms restaurant zincirleri mutlaka buraya yemek ve/veya kahvaltı için uğramalısınız kahve seçerseniz sınırsız geliyor bilginize… Şimdi Venice Beach tarafındayız Hotel California 1969 şarkı kulaklarımızda kahvemizi yudumluyoruz. Sonrasında üzülüyoruz çünkü Rose Cafe tadilatta ve Abbot Kinney denen caddeye yöneliyoruz nefis butik mağaza ve cafeler var.20160822_125354Mutlaka uğrayın diyorum herbiri nefis mağazalar ve keyifli bir cadde. Tabiki mall dediğimiz outletlerden ikisi Preminium serisi en iyisi ve en büyüğü biri San Diago Meksika sınırındaki güneyde yer alan Las Americas diğeri Santa Barbara yönüne kuzeydeki Şimdi aşağıya iniyoruz20160822_125557önce long beach programı ile motosiklet malzemelerine göz atıyoruz ve hazır sınıra inmişken haftasonu Tijuana olsun diyoruz aslında San Dieago konaklama oldukça pahalı hakkımızı Tijuana dan yana kullanıyoruz ve yola koyuluyoruz. Los Angeles 8 şerit betonarme yollar her yan bağlantıdan ana yola çıkarken dahi trafik ışıkları yeşil yanınca çıkıyorsunuz ve her kavşakta şehir içinde stop yazıları var zeminde oraya gelip etrafa bakıyorsunuz sonra harekete etmek zorundasınız yani bu güvenlikte ekstra durum olmazsa kaza zor. Otoyollarda ise en sol şerit iki ve üzerinde kişi varsa arabada kullanımınıza açık aksi halde 300 $ ceza var güzel uygulama doğrusu bunlarla birlikte birden Tijuana ya geçiyoruz. Fark iki şehir aradında iki ülke arasında siyahla beyaz gibi nerdeyse.20160822_125804

Önce otelimize gidiyoruz sınırdan elinizi kolunuzu sallayarak hiçbir sorgulama pasaport kontrolü olmadan geçiyoruz…bavulları bırakıp iyi bir tacosçu arıyoruz daha önce tespitimiz vardı aracımızı güvenli bir yere bırakıyoruz ama trafik İstanbul’dan beter ve herkes minibüs şöforü gibi kollar dışarda her şeriti kullanmak kırmızıda geçmek serbest çoğu zaman. Ama siz yinede ışıklara uyun. Sonra meşhur tacoscu dayız…20160822_130105Tacos El Franc…ortaya turp közde soğan lime ve sangira içecek eşliğinde et ve tavuklu karışık 6 adet nefis tacosları mideye indiriyoruz sonra şehirde tur atıp akşam meşhur Revulation Caddesine göz atıyoruz.20160822_125903Alış veriş mağazaları kismen açık deri el yapımı eşyalar ve seramikden kurukafalar. Rengarenk her yer….Müzik heryerde sonra bir yerde iki özel Meksika birasıyla karides güveç yiyoruz ve kendimizi klüplerden birine atıyoruz. Canlı müzik var ve sahnede tekila, margarita coconat ve corona bira ile sonluyoruz geceyi sabah otelimizde yine Meksika yemekleri ile bir kahvaltı sonrasında meşhur pazarı Hidalgo Mercado olan sebze meyve biberlerin yer aldığı yere atıyoruz ve tekrarında revulation caddesinde eksik alış verişlerimizi tamamlayıp sınıra koyuluyoruz trafik yoğun çünkü sınırda Amerikalılar sorguluyorlar…20160822_130009

Kuyruktayken her tür satıcı arabamızın kenarında ellerinde top saydıran bayrak satan tulumba benzeri yiyecek satanlar bayrak kurukafa seramik satanlar tekila bardak takımları ne arasanız var bir an Eminönü’nün karmaşasında zannediyorsunuz kendinizi. Sıra nihayet bize geliyor görevli memur ne için geldiğimizi soruyor…Bende iyi bir tacos yemeğe diyorum kısa bir sohbet ardından geçiyoruz. Bir arkadaşımızdan bu noktada şüphelendiklerini ve 2,5 saat lastik içlerine kadar arandıklarını biliyorum.Yine USA dayız ve doğru alış veriş ama zamanımız yetmiyor tabiki sabah yine aynı yere geliyoruz ve final San Dieago Fashion Valley deyiz. Ve Torrance da konaklıyoruz eksiklerimizi tamamlayıp havalimanı yoluna koyuluyoruz dönüş vakti…Hava da pırıl pırıl bekle bizi melekler şehri diyoruz veda ediyoruz…